Thursday, 24 May 2012

bebas dari dosa, rek

Bismillaah.
Sebagai seorang manusia yang tidak luput dari dosa, kemaren" aku tertarik dengan artikel yang menyebutkan bahwa ada 10 perkara yang mengakibatkan seorang mu'min terbebas dari dosa" mereka. Apakah ituh?
  1. Dengan taubat, maka Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan menerima taubatnya karena orang yang bertaubat dari dosa bagaikan orang yang tidak berdosa.
  2. Dengan memohon ampun, maka Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan mengampuninya.
  3. Ia mengerjakan perbuatan baik yang akan menghapuskan dosanya, karena perbuatan baik itu akan menghapuskan (dosa) perbuatan yang buruk.
  4. Doa kebaikan dan syafaat yang dipanjatkan (dengan seizin Allah Ta'ala tentunya) oleh saudara"nya kaum Muslimin, semasa hidup ataupun setelah matinya.
  5. Menghadiahkan pahala amalan (kebaikan) mereka untuknya agar Allah Subhanahu Wa Ta’ala memberikan kemanfaatan kepadanya dengan pahala amalan tersebut (kejadiannya di Yaumul Mahsyar lho ini. Adapun mengirim pahala saat masih di dunia kepada orang yang sudah meninggal, maka ini tidak ada dalil yang menunjukkan)
  6. Syafa’at yang diberikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam (dengan seizin Allah juga tentunya) kepadanya..
  7. Allah Subhanahu Wa Ta’ala mengujinya dengan berbagai musibah yang akan menghapuskan dosa"nya.
  8. Cobaan yang ditemui di dalam barzakh (kubur) dan suara dahsyat yang menghapuskan dosa"nya.
  9. Kengerian" yang akan dia dapati pada hari kiamat kelak yang akan menghapuskan dosa"nya.
  10. Dia dirahmati oleh Allah Yang Maha Pengasih.
Maka barangsiapa yang tidak mendapatkan salah satu dari 10 hal ini, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri...
Semoga kita termasuk ke dalam golongan mereka yang dirahmati oleh Allah di Yaumul Mahsyar nanti...

Baarakallahufiikum
Disalin dari kitab Tuhfatul 'Iraqiyah fi A'malil Qalbiyyah, Karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah

No comments:

Post a Comment