Sunday, 13 May 2012

quote #4, rek

Semestinya seorang penuntut ilmu memulai dengan menghafal Kitabullah Azza Wa Jalla, di mana itu merupakan ilmu yang paling mulia dan yang paling utama untuk didahulukan dan dikedepankan.
-Al Khatib Al Baghdadi rahimahullah-

No comments:

Post a Comment