Sunday, 27 May 2012

quote #8, rek

Barangsiapa yang ilmunya membuat dia menangis, maka dia seorang yang alim
-Sufyan Ats Tsauri rahimahullah-

No comments:

Post a Comment