Saturday, 9 June 2012

quote #11, rek

Aku heran terhadap manusia yang menjaga makanannya dalam keadaan takut terhadap penyakit, akan tetapi dia tidak menjaga dari perbuatan dosa dalam keadaan takut ancaman neraka
-Ibnu Syubrumah rahimahullah-

No comments:

Post a Comment