Thursday, 30 August 2012

bersemangat dalam mencari ilmu, rek

Bismillaah
Al-Imam An Nawawi rahimahullaah berkata :
Janganlah sekali-kali seseorang meremehkan suatu faedah (ilmu) yang ia lihat atau dengar. Segeralah ia tulis dan sering" mengulang kembali.

Al-Imam Al-Bukhari dalam semalam seringkali terbangun menyalakan lampu, menulis apa yang teringat dalam benaknya, kemudian beranjak akan tidur, terbangun lagi, dan seterusnya hingga 18x.

Abul Qasim bin Ward At Tamimy jika diberikan kepada beliau suatu kitab beliau akan membaca dari atas hingga bawah, jika menemukan faedah baru beliau tulis dalam kertas tersendiri hingga terkumpul suatu pokok bahasan khusus.

[Al Musyawwaq ilal Qira-ah wa Thalabil 'ilm , karya Ali bin Muhammad al-'Imran]

No comments:

Post a Comment