Monday, 13 August 2012

kesalahan dalam shalat part 4, rek

Bismillaah
Masuk ke kesalahan dalam shalat bagian keempat nihh

Di antara kesalahan dalam shalat adalah shalat dalam keadaan musbil (menjulurkan kain celana di bawah mata kaki oleh lelaki) Well, Isbal dianggap salah satu dosa besar yang diancam dengan ancaman yang keras ya. Dalilnya banyak sekali. Di antaranya
"Ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala di hari kiamat. Tidak dilihat dan dibersihkan (dalam dosa) serta akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu seseorang yang melakukan isbal (musbil), pengungkit pemberian, dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu." (HR. Muslim, Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah)
Larangan untuk melakukan Isbal adalah larangan yang bersifat umum, apakah karena sombong atau tidak. Itu sama saja dengan keumuman nash. Tapi, bila dilakukan karena sombong maka hal itu lebih keras lagi kadar keharamannya dan lebih besar dosanya.

Adapaun shalat di belakang orang yang musbil dan mereka yang mengeluarkan bid'ah tapi tidak mengeluarkannya dari Islam tetep sah.

Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari adzabNya yang pedih

Baarakallahufiik

No comments:

Post a Comment