Thursday, 16 August 2012

malaikat mencatat segala sesuatu, rek

Bismillaah
Perhatikanlah nasehat!

Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam menukil perkataan Ibnu ‘Abbas radhiyallahu 'anhuma: Malaikat tersebut mencatat setiap perkataan hamba, yang baik maupun yang buruk hingga mereka menulis perkataan; saya berkata, saya minum, saya pergi, saya datang, dan saya melihat.”

Ibnu Katsir juga berkata: “Disebutkan bahwa Imam Ahmad mengeluh ketika sakit. Kemudian ia mendengar Thawus berkata, Malaikat mencatat segala sesuatu hingga suara keluhan. Imam Ahmad pun tidak pernah mengeluh lagi hingga meninggal dunia, semoga Allah merahmatinya.” (Tafsir Ibnu Katsir 4/225)

JANGAN PERNAH MENGELUH SEKALIPUN DALAM HIDUP!
Selalu Semangat & Optimis di atas Sunnah!
Baarakallahufiikum

No comments:

Post a Comment