Tuesday, 30 October 2012

medan perlombaan sebenarnya, rek

Bismillaah
Al Imam Al Hasan al Bashri rahimahullah berkata :

"Wahai anak Adam, jika engkau melihat manusia berada dalam kebaikan maka berlombalah dengan mereka. Dan apabila engkau melihat mereka dalam kebinasaan, tinggalkanlah mereka beserta apa yang mereka pilih bagi diri" mereka sendiri.
Sungguh kita telah saksikan kaum demi kaum yang lebih mengutamakan dunia daripada kehidupan akhiratnya, akhirnya mereka menjadi binasa, hina, dan tercela."

"Sesungguhnya kaum mu'minin adalah saksi-saksi Allah 'Azza Wa Jalla di muka bumi. Mereka menimbang amal perbuatan bani Adam dengan Kitabullah. Barang siapa yang sesuai dengan Kitabullah maka iapun memuji Allah Azza Wa Jalla karenanya. Dan apa saja yang bertentangan dengan Kitabullah, mereka pun mengetahui bahwa hal itu menyelisihi Kitabullah. Dengan Al Qur'an pula mereka mengetahui kesesatan orang" menyimpang dari al haq."

"Barang siapa yang MENYAINGIMU dalam perkara AGAMA, maka SAINGILAH ia dengan penuh SEMANGAT. Dan barang siapa yang menyaingimu dalam perkara dunia, maka lemparkanlah dunia itu pada tempat penyembelihannya. Jika engkau melihat manusia BERLOMBA-LOMBA dalam urusan DUNIA, maka BERLOMBALAH dengan mereka dalam urusan AKHIRAT. Sesungguhnya DUNIA mereka akan SIRNA dan AKHIRAT akan tetap KEKAL SELAMANYA."

[Muwa'izh al Imam al Hasan al Bashri (hal. 46-48)]
Baarakallahufiikum

No comments:

Post a Comment