Monday, 22 October 2012

perkataan keliru, rek

Bismillaah
Dahulu ketika masih sekolah sering terdengar dan diajarkan oleh bapak ibu guru


"Nak, nanti kalau sudah lulus yang mau langsung kerja ya kerja yang baik tapi jangan lupa shalat ya"
"Kalian bekerja yang rajin tapi jangan lupa akhirat"

Atau kata" lain yang semakna dengan itu yang intinya mendahulukan dan mengutamakan urusan dunia dan meminimkan urusan akhirat dengan kata" "jangan lupa", padahal ini terbalik dengan perintah Allah Ta'ala,
Dan carilah dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari duniawi…. (Al- Qashash: 77)

Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mendahulukan dan mengutamakan akhirat diatas dunia, kita menjalani kehidupan dunia adalah untuk tercapainya kemaslahatan akhirat. Karena dunia merupakan sebuah jembatan untuk bisa kearah sana, menggapai kemuliaan dan kebahagiaan abadi. Mari kita sama" meluruskan amalan kebiasaan yang keliru ini kepada saudara" kita

Baarakallahufiikum

No comments:

Post a Comment