Sunday, 7 October 2012

quote #46, rek

Berjabat tangan itu dapat menambah kecintaan
-Al Hasan Al Bashri rahimahullah-

No comments:

Post a Comment