Sunday, 14 October 2012

quote #48, rek

Kemarahan itu adalah kunci dari segala macam kejelekan
-Ja'far bin Muhammad rahimahullah-

No comments:

Post a Comment