Saturday, 20 October 2012

quote #49, rek

Dikatakan kepada Ibnul Mubarak rahimahullah, "Himpunkanlah untuk kami akhlak" baik dalam satu kata!". Beliau rahimahullah mengatakan, "Menjauhi marah"
-Anonim-

2 comments: