Tuesday, 2 October 2012

sebab lapangnya dada part 1, rek

Bismillaah
Al Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa perkara penting yang menyebabkan kelapangan dada. Perkara tersebut adalah:

AT TAUHID
Semakin sempurna dan semakin kuat seseorang dalam mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka akan semakin lapanglah dadanya.

NURUL IMAN (cahaya keimanan dalam hati)
Jika cahaya keimanan ini mengecil atau bahkan mati maka hati seorang hamba akan semakin sempit.

AL ILMU
Orang yang berilmu akan senantiasa lapang dadanya tidak seperti orang yang jahil, bodoh terhadap agama Allah Ta'ala. Dada orang yang jahil akan terus menerus terasa sempit.

AL INAABAH ILALLAH
Selalu kembali kepada Allah, mencintai-Nya dengan sepenuh hati dan menjadikan ibadah sebagai nikmat bukan sebagai beban.

DAWAAMU DZIKRILLAH
Senantiasa berdzikir, mengingat Allah ta'ala. Orang yang lalai dari dzikirillah, hatinya akan merasa tidak plong, selalu terbebani.

*bersambung*
Baarakallahufiikum

2 comments: