Tuesday, 13 November 2012

ghibah yang diperbolehkan, part 5, rek

Bismillaah

Kelima: orang yang terang"an dalam berbuat kefasikan atau kebid’ahan
Seperti dia terang"an minum khamr, pemeras manusia, pencatut, merampas harta manusia dengan dhalim, melakukan perkara" yang bathil. Dalam hal ini boleh disebutkan kejelekan yang ia lakukan secara terang"an tersebut, namun diharamkan menyebutkan aib" lainnya, kecuali kalau ada alasan lain yang membolehkannya seperti yang telah disebutkan di muka.

Baarakallahufiikum

No comments:

Post a Comment