Friday, 30 November 2012

jenis-jenis dai, rek

Bismillaah
Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata: “…Dikarenakan dai yang menyeru kepada Allah dibagi dua macam:

Pertama : Dai Illallah (yang menyeru/mengajak kepada Allah). Dai illallah Ta’ala, seseorang yang ikhlas yang ingin menghubungkan (mengajak) manusia kepada Allah Ta’ala.

Kedua : Dai yang mengajak kepada selain-Nya

Dai ini dibagi menjadi dua :

Dai yang mengajak kepada dirinya dan kepada pemikirannya yang menyimpang dan
Dai yang mengajak kepada al-haq (kebenaran) akan tetapi dengan tujuan agar dirinya diagungkan dan dihormati manusia.
(Al-Qaulul Mufiid ‘Ala Kitab At-Tauhid, Muhammad Shalih Al-Utsaimin : 84, dengan sedikit perubahan)

Baarakallahufiikum

No comments:

Post a Comment