Sunday, 11 November 2012

quote #55, rek

(Kami memerangi manusia) dengan kesabaran. Tidaklah kami menjumpai suatu kaum (musuh) melainkan kami bersabar menghadapi mereka sebagaimana mereka bersabar menghadapi kami
-Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu-

No comments:

Post a Comment