Saturday, 24 November 2012

quote #58, rek

Tidaklah tsabit (kuat) keislaman seseorang kecuali dengan menerima dan berserah diri (kepada kitab dan sunnah) dengan sepenuh hati

-Imam Ath Thahawi rahimahullah-

No comments:

Post a Comment