Saturday, 1 December 2012

quote #60, rek

Tidaklah seseorang memunculkan suatu ilmu (yang baru) sedikitpun kecuali dia akan ditanya tentangnya pada hari Kiamat. Bila ilmunya sesuai dengan sunnah maka dia akan selamat dan bila tidak maka tidak

-Sahl bin ‘Abdillah At-Tasturi rahimahullah-

No comments:

Post a Comment