Tuesday, 29 January 2013

orang yang terkenal di langit, rek

Bismillaah
Imam al Hasan al Bashri berkata,
"Adakalanya seseorang sudah hafal Al Quran, sementara tetangganya tidak mengetahuinya. Adakalanya seseorang memiliki banyak pengetahuan, namun orang" tidak merasakannya. Adakalanya seseorang mendirikan shalat yang panjang, sementara di rumahnya ada beberapa orang tamu dan mereka tidak mengetahuinya. Kita mengenal beberapa orang yang melakukan amal shalih secara sembunyi" selagi di dunia, namun kemudian pengaruh amalnya itu selalu tampak sepeninggalnya…"
[Al Akhfiya' al Manhaj wa as Suluk, oleh Walid ibn Sa'id Bahakam]

Baarakallahufiikum

No comments:

Post a Comment