Saturday, 12 January 2013

quote #72, rek

Salah satu dari tiga nafas kehidupan adalah teman yang shaleh. Engkau memberi faedah kepadanya dan dia pun memberi faedah kepadamu
-Muhammad bin Waasi' rahimahullah-

No comments:

Post a Comment