Sunday, 20 January 2013

quote #75, rek

Teman dudukku mempunyai tiga hak atasku: aku mengarahkan pandanganku kepadanya bila dia menghadap, aku memberikan tempat yang luas baginya di majelis bila dia duduk, dan aku memerhatikan dia bila dia berbicara
-Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhuma-

No comments:

Post a Comment