Sunday, 27 January 2013

quote #77, rek

Imam Malik rahimahullaah jika ingin pergi mengajar hadits, beliau wudhu seperti wudhunya orang yang ingin melaksanakan shalat, dan memakai pakaiannya yang paling baik, menyisir jenggotnya, dan ketika ditanyakan kepadanya tentang itu, beliau berkata:" Aku memuliakan hadits Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam.
-Abi Salamah Al-Khuzzaa'i rahimahullaah-

No comments:

Post a Comment