Friday, 11 January 2013

tentang wanita hamil dan puasa, rek

Bila pada bulan Ramadhan seorang wanita dalam keadaan hamil, lalu dia telah membayar fidyahnya, apakah masih berkewajiban untuk meng-qadha' puasanya? Sebab, saya dari (hamil) anak pertama cuma membayar fidyah saja, lalu bagaimana dengan hutang puasa yang lalu"?

JAWAB:
Masalah qadha' puasa khilaf di kalangan ulama, ana meyakini dengan pendapat Syaikh bin Baz rahimahullah dengan membayar puasa, untuk kasus ini, kalau dia meyakini bayar fidyah dahulunya, maka yang berlalu telah berlalu dengan fidyahnya.

(Dijawab oleh Ustadz Haris)
Baarakallahufiikum

No comments:

Post a Comment