Sunday, 3 February 2013

quote #79, rek

Sembunyikanlah kebaikan"mu sebagaimana engkau menyembunyikan kejelekan"mu
-Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah-

No comments:

Post a Comment