Sunday, 17 February 2013

quote #83, rek

Barangsiapa menyaingimu dalam perkara agama, maka saingilah ia (dengan penuh semangat). Dan barangsiapa yang menyaingimu dalam perkara dunia, maka lemparkanlah dunia itu pada tempat penyembelihannya (tenggorokannya)
-Al Hasan Al Bashri rahimahullah-

No comments:

Post a Comment