Saturday, 23 February 2013

quote #84, rek

Jika engkau melihat manusia berlomba-lomba dalam urusan dunia, maka berlombalah dengan mereka dalam urusan akhirat. Sesungguhnya dunia mereka akan sirna dan akhirat akan tetap kekal selamanya
-Al Hasan Al Bashri rahimahullah-

No comments:

Post a Comment