Tuesday, 19 February 2013

tiga hal yang kudu dimiliki, rek

Bismillaah
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata :

“Maka semestinya untuk mempunyai tiga hal: ilmu, sikap lemah lembut, dan kesabaran. Ilmu sebelum memerintahkan dan melarang, sikap lemah lembut bersamanya, dan kesabaran setelahnya. Dan setiap dari tiga hal ini mesti menemaninya dalam keadaan" ini.”
(Al Amr bil Ma’ruf wan Nahi anil Munkar, Ibnu Taimiyyah, hal 18)

Baarakallahufiikum

No comments:

Post a Comment