Wednesday, 20 March 2013

menerima kebenaran, rek

Bismillaah
Al-'Allamah Shiddiq Hasan Khan rahimahullah berkata: "Dan sesungguhnya kebenaran itu diketahui bagi siapa saja yang mengumpulkan 5 buah sifat, yang paling agungnya adalah : ikhlash, pemahaman yang baik, adil - yang keempat paling sedikit adanya dan paling banyak hilangnya - kesungguhan untuk mengetahui kebenaran, dan bersungguh-sungguh untuk berdakwah kepadanya
(Qathfuts Tsamer fi Bayaani 'Aqiidati Ahlil Atsar hal 175 via buku Ash-Shawaarifu 'Anil Haq hal 17)

Baarakallahufiikum

No comments:

Post a Comment