Saturday, 2 March 2013

quote #86, rek

Wahai anak Adam, injaklah bumi ini dengan kakimu. Sungguh, sekecil apapun dia, pasti bakal menguburmu. Sesungguhnya engkau itu senantiasa sedang mengurangi usiamu, semenjak engkau dilahirkan dari perut ibumu
-Al Hasan Al Bashri rahimahullah-

No comments:

Post a Comment