Sunday, 5 May 2013

quote #105, rek

Waktu terbaik untuk menghafal adalah waktu sahur
-Al Qadhi Ibrahim bin Abil Fadhl Al Kinani rahimahullah-

No comments:

Post a Comment