Sunday, 26 May 2013

quote #111, rek

Jika saja kenabian dapat diperoleh dengan usaha yang sungguh", niscaya aku memandang orang" yang meninggalkan upaya dalam mendapatkannya berada pada puncak kerendahan
-Ibnul Jauzi rahimahullah-

No comments:

Post a Comment