Saturday, 22 June 2013

quote #118, rek

(Jihad adalah) memaksa jiwanya yang suka memerintahkan kepada kejelekan untuk tunduk kepada apa yang mengandung keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam bentuk melaksanakan amalan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan"
-Al Imam Al Mubarakfuri rahimahullah-

No comments:

Post a Comment