Sunday, 7 July 2013

quote #123, rek

Sungguh seorang ahli hadits tidak dikatakan sempurna atau seseorang tidak dikatakan berilmu, hingga ia mengambil dari orang yang di atasnya, dari yang sekelasnya dan juga dari yang di bawahnya
-Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah-

No comments:

Post a Comment