Saturday, 20 July 2013

quote #126, rek

Ilmu tanpa adab adalah seperti api tanpa kayu bakar. Sedangkan adab tanpa ilmu seperti badan tanpa ruh
-Abu Zakariya Yahya bin Muhammad An-Anbari rahimahullah-

No comments:

Post a Comment