Saturday, 3 August 2013

quote #130, rek

Merasa tinggi di hadapan gurumu, itu adalah kesombongan, menolak faedah ilmu dari orang" yang di bawahmu adalah kesombongan dan tidak beramal dengan apa yang diketahui juga merupakan belumbang kesombongan dan tanda kalau dia akan terhalangi dari ilmu
-Al Anasi rahimahullah-

No comments:

Post a Comment