Sunday, 4 August 2013

quote #131, rek

Ilmu menuntut amalan. Kalau ia disambut (diamalkan) ia akan menetap, namun kalau tidak dia akan pergi
-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah-

No comments:

Post a Comment