Sunday, 25 August 2013

quote #137, rek

Malaikat (tersebut) mencatat setiap perkataan hamba, yang baik maupun yang buruk hingga mereka menulis perkataan; saya berkata, saya minum, saya pergi, saya datang, dan saya melihat
-Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma-

No comments:

Post a Comment