Friday, 30 August 2013

tuntunan untuk orang yang sekarat, rek

Bismillaah
Apabila seseorang sakit dalam keadaan koma, bolehkah keluarga membacakan ayat" suci di dekatnya? Adakah tuntunannya atau manfaatnya? Adab apakah yang sesuai sunnah yang harus dilakukan keluarga untuk si sakit tersebut?

JAWAB:
Apabila seseorang dalam keadaan sekarat maka yang harus dilakukan :

1. Mentalqin si mayit dengan syahadat la illaha illallah sebagaimana dalam hadist : talqin mayit" kalian (orang yang dalam keadaan sekarat) dengan la illaha illallah dan perlu menjadi perhatian bahwa talqin kalimat tauhid bukan diperdengarkan tetapi memerintahkan dia mengucapkannya.

2. Adapun membaca surat Yasin di sisi si sakit tidak shahih dari Rasulullah tentang perkara ini, bahkan dibenci oleh Sa'id ibnu Musayyib rahimahullah

3. Tidak masalah bagi seorang Muslim untuk mendatangi orang kafir yang sedang sekarat diharapkan ke-Islamnya sebagaimana hadist dari Anas bin Malik, Rasulullah shallahu a'laihi wa sallam mendatangi seorang anak Yahudi dan berdiri di kepalanya lalu berkata "Masuklah engkau ke dalam Islam" kepada anak tersebut melihat bapaknya, dan bapaknya mengatakan "Ta'atilah Aba Qasim", kemudian dia masuk islam.

(Diringkas dari Ahkam Janaiz Syaikh Albani rahimahullah)

(Ustadz Harist)

No comments:

Post a Comment