Sunday, 6 October 2013

quote #149, rek

Akhlak yang baik diantaranya: menghormati, membantu dan menolong
-Al Hasan Al Bashri rahimahullah-

No comments:

Post a Comment