Sunday, 13 October 2013

quote #151, rek

Akhlak yang baik adalah jangan marah dan dengki
-Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah-

No comments:

Post a Comment