Tuesday, 10 December 2013

aqiqah dengan sapi, rek

Bismillaah
Mohon informasinya mengenai pelaksanakan aqiqah dengan memotong sapi. Bagaimana perhitungan aqiqahnya untuk anak laki" dan anak perempuan ? Kalaupun ada hadist ataupun dalil mengenai hal tersebut di atas.

JAWABAN:
Hadist" tentang aqiqah datang dari beberapa sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wassalam, diantaranya: Dari Aisyah radiyallahu anha: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wassalam memerintahkan mereka untuk mengaqiqahkan anak laki" dgn 2 ekor kambing dan dari anak perempuan satu ekor kambing. Hadist dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dan juga datang dari sahabat Samuroh, Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wassalam mengatakan setiap bayi yang lahir tergadaikan dengan aqiqah, disembelih pada hari ketujuh, dan diberikan nama. Hadist diriwayatkan Imam Ahmad dan lainnya, dan hadistnya hadist shohih...

Dan apakah boleh menyembelih selain kambing perkara ini, perkara yang diperselisihkan para ulama. Jumhur para ulama berpendapat boleh menyembelih selain kambing sebagaimana telah datang dari Anas radiyallahu anhu sebagaimana dalam Mushonnaf Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih beliau menyembelih unta dan sebagian ulama yang lain seperti Ibnu Hazm mengatakan tidak sah selain kambing dengan dalil datang dari Hafsah bintu Abdirahman dikatakan kepada Hafsah kenapa engkau tidak mengaqiqah dengan unta? Kemudian beliau mengatakan dulu bibiku Aisyah mengatakan: Untuk anak laki" 2 kambing dan perempuan satu kambing. Wallahu a'lam

Pendapat yang kuat mengaqiqahkan dengan kambing sebagaimana dhahir hadist lebih utama, dan siapa yang beraqiqah dengan sapi atau unta, kita harapkan sah dari pada aqiqahnya (lihat fathul a'lam jilid 5 halaman 547)

(Ustadz Haris)

Baarakallahufiikum

No comments:

Post a Comment