Sunday, 23 February 2014

quote #190, rek

Kemarahan itu adalah kunci dari segala macam kejelekan
-Ja'far bin Muhammad rahimahullah-

No comments:

Post a Comment