Sunday, 30 March 2014

quote #200, rek

Adalah Adh Dhahak bin Muzahim bila datang waktu sore selalu menangis. Lalu ia ditanya: "Mengapa kamu menangis?" Ia menjawab: "Aku tidak tahu apakah amalku naik (diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala) pada hari ini."
-Qubaishah bin Qais Al Anbari rahimahullah-

Saturday, 29 March 2014

quote #199, rek

Seandainya kalian mengetahui diriku (seperti) yang aku ketahui (karena banyaknya dosaku), pasti kalian akan menaburi tanah di atas kepalaku (menjauhi atau menghinakanku)
-Al Harits bin Suwaid rahimahullah-

Sunday, 23 March 2014

quote #198, rek

Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Para raja adalah hakim atas para manusia sedangkan para ulama adalah hakim atas raja
-Abul Aswad Ad Duali rahimahullah-

Saturday, 22 March 2014

quote #197, rek

Tidak ada seseorang yang mengadakan suatu kebid'ahan melainkan suatu saat dia akan menganggap halal menghunus pedang (menumpahkan darah kaum muslimin, atau memberontak kepada pemerintah)
-Abu Qilabah rahimahullah

Sunday, 16 March 2014

quote #196, rek

Aku heran terhadap manusia yang menjaga makanannya dalam keadaan takut terhadap penyakit, akan tetapi dia tidak menjaga dari perbuatan dosa dalam keadaan takut ancaman neraka
-Ibnu Syubrumah rahimahullah-

Saturday, 15 March 2014

quote #195, rek

Aku tidak pernah berdusta saat aku mengetahui bahwa kedustaan merugikan pelakunya.
-Umar bin Abdul Aziz rahimahullah-

Sunday, 9 March 2014

quote #194, rek

Sederhana dalam As Sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam bid'ah.
-Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu-

Saturday, 8 March 2014

quote #193, rek

Barangsiapa yang ilmunya membuat dia menangis, maka dia seorang yang alim
-Sufyan Ats Tsauri rahimahullah-

Sunday, 2 March 2014

quote #192, rek

Tidaklah seorang hamba menahan sesuatu yang lebih besar daripada menahan al-hilm (kesantunan) di kala marah dan menahan kesabaran ketika ditimpa musibah
-Hasan Al Bashri rahimahullah-

Saturday, 1 March 2014

quote #191, rek

Ilmu membisikkan untuk diamalkan, kalau seseorang menyambut (maka ilmu tersebut akan bertahan bersama dirinya) Bila tidak demikian, maka ilmu itu akan pergi
-Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu-