Sunday, 2 March 2014

quote #192, rek

Tidaklah seorang hamba menahan sesuatu yang lebih besar daripada menahan al-hilm (kesantunan) di kala marah dan menahan kesabaran ketika ditimpa musibah
-Hasan Al Bashri rahimahullah-

No comments:

Post a Comment