Sunday, 9 March 2014

quote #194, rek

Sederhana dalam As Sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam bid'ah.
-Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu-

No comments:

Post a Comment