Sunday, 23 March 2014

quote #198, rek

Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Para raja adalah hakim atas para manusia sedangkan para ulama adalah hakim atas raja
-Abul Aswad Ad Duali rahimahullah-

No comments:

Post a Comment