Sunday, 4 May 2014

quote #210, rek

Demi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sungguh tidaklah kami melihat seseorang berteman kecuali dengan yang sejenisnya. Maka bertemanlah dengan orang" shalih dari hamba" Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga kalian senantiasa bersama mereka atau menjadi seperti mereka
-Al Imam Qatadah rahimahullah-

No comments:

Post a Comment