Saturday, 24 May 2014

quote #215, rek

Hendaknya kalian mencintai jangan berlebihan dan membenci tidak berlebihan. Telah ada orang" yang berlebihan dalam mencintai satu kaum akhirnya binasa. Ada pula yang berlebihan dalam membenci satu kaum dan mereka pun binasa
-Al Hasan Al Bashri rahimahullah-

No comments:

Post a Comment