Friday, 12 December 2014

zakat untuk calon pasangan yang fakir, rek

Bismillaah

Jika ada orang yang menginginkan untuk menikah dalam keadaan dia tidak memiliki harta yang mencukupi, apakah boleh diambilkan zakat untuk membantu pernikahannya?

Syaikh Shalih Al Fauzan hafidzahullah menjawab
Ya boleh, jika ada seorang yang tidak mampu menikah karena kesusahan dan kefakirannya maka dia boleh dibantu dari zakat untuk memudahkan dia menikah...

DIkarenakan ini merupakan perkara darurat dan untuk menjaga kesucian seorang Muslim maka tidak ada penghalang bagi orang miskin menikah dengan diambilkan zakat atau menyempurnakan pernikahan dari zakat. Hal ini disebabkan oleh masuknya dia ke dalam penggolongan orang miskin yang mana Allah telah mensyariatkan pemberian zakat kepadanya...

An Nikah Wal Hukuku Az Zaujiah

Baarakallahufiikum

No comments:

Post a Comment