Saturday, 3 January 2015

lalu di manakah kita, rek

Bismillaah
Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i  rahimahullaah berkata:
"Tidaklah kami akan menjual agama kami, tidak pula dakwah kami.
WALAUPUN KAMI DIBERI YAMAN SELURUHNYA.
Maka dakwah di sisi kami lebih mulia daripada jiwa raga, keluarga dan harta kami.
Dan kami siap untuk MAKAN WALAUPUN TANAH.
Kami tidak akan berkhianat dengan agama serta tanah air kami.
Dan kami tidak TALAWWUN (berwarna-warni). TALAWWUN tidaklah termasuk ciri Ahlussunnah."
 
Al-Baaits 'ala Syarhil Hawaadits halaman 57
Baarakallahufiikum

No comments:

Post a Comment